Prihrajte ná Vaše 2% z daní

PRIHRAJTE NÁM VAŠE 2% Z DANÍ a ZNÍŽTE SI VÝŠKU ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Milí rodičia a priaznivci športu, činnosť nášho basketbalového klubu môžete finančne podporiť aj tak,
že nám poukážete 2 % z Vašich daní za rok 2017.

čo každá darovaná suma umožní NÁM?

 •  rozvíjať sa a rásť
 • odmeniť prácu a energiu ľudí, ktorí sa venujú vašim deťom
 • zefektívňovať tréningový proces
 • vymýšľať a realizovať nové basketbalové podujatia, projekty a akcie pre deti – členov nášho klubu
 • zabezpečovať obrovské množstvo maličkostí (športové náradie a športové pomôcky, tričká, medaily,
  odmeny a občerstvenie pre súťažiacich…)
 • žiť plnohodnotný život s pocitom, že robíme niečo zmysluplné

čo darované 2 % z daní umožnia VÁM?

 • venovať konkrétne peniaze na rozvoj športových aktivít pre deti
 • v nasledujúcej sezóne uhradiť časť, ba dokonca aj celý ročný členský poplatok Vášho dieťaťa, z ktorého
  odpočítame polovicu z 2%, ktoré nám darujete nielen Vy, ale aj Vaši príbuzní, priatelia či kolegovia
 • podrobnejšie informácie poskytnú predseda klubu → 0907-730-952 a ekonómka klubu → 0905-720-906.

Údaje o našom klube t. j. o prijímateľovi:

IČO: 31815910

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Holíčska 50, 851 01 Bratislava

Obchodné meno: Školský športový klub B.S.C. Bratislava

čo máte urobiť, aby sa Vaše 2 % dostali k nám?

Ak ste ZAMESTANANEC:

1) čím skôr, najneskôr, však, do 15.02.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa, aby urobil ročné zúčtovanie Vašich zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2017;

2) potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017“. (stiahnuť si ho môžete TU)

3) v „Potvrdení o zaplatení dane za rok 2017“ bude uvedený dátum do ktorého ste povinný zaplatiť daň a v 25. riadku v III. oddiele bude uvedená výška Vašej dane. Z nej si vypočítajte sumu 2 %, ktorú môžete poukázať prijímateľovi t. j. nášmu klubu. Zákon určuje, že výška tejto sumy musí byť minimálne 3,00 EUR.

4) sumu, ktorú nám chcete darovať, vpíšte do 13. riadku I. oddielu „Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane“ a vyššie uvedené údaje o našom klube napíšte do II. Oddielu – Údaje o prijímateľovi. (stiahnuť si ho môžete TU)

5) ak do riadku pod III. Oddielom vpíšete „x“, dozvieme sa, že ste nám zaslali svoje „percentá“ z Oznámenia Finančnej správy, ktoré dostaneme začiatkom roku 2019..

6) vyplnené „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017“ a „Vyhlásenie“ odovzdajte najneskôr
27.apríla 2018 trénerom a radi ich miesto Vás doručíme daňovému úradu alebo najneskôr
30.apríla 2018 daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska

31.03.2018 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

ktorá si daňové priznanie robí sama, poukázanie 2% z dane vyplňte priamo v Daňovom priznaní
FO – oddiel XII. Informácie uvedené v bodoch 5) a 6) v predchádzajúcom odseku platia aj pre Vás. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne. .

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA (firma) 1 – 2%

tak v daňovom priznaní pre právnické osoby v časti IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie
1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa.

31.03.2018 je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

VOPRED ĎAKUJEME!!!!!!!

 • Pokiaľ si v nasledujúcej sezóne chcete UPLATNIŤ ZĽAVU z členského poplatku, odovzdajte nám, prosíme, Vaše kópie:
  Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2017.
 • PODPÍSANÉHO vyhlásenia o poukázaní 2% z daní za rok 2017.
  Kópie týchto dokladov nám odovzdajte aj od Vašich príbuzných, priateľov a kolegov, ktorí nášmu klubu darovali 2%.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť