Prihrajte nám Vaše 2% z daní

2% percentá

Venujte BSC 2 % zo svojich daní

Príjem z 2 % je pre klub dôležitý. V kombinácii s členskými príspevkami pomáha rozvíjať aktivity klubu a zabezpečiť kvalitné podmienky pre športový rast mladých basketbalistov. Našimi najbežnejšími výdajmi sú nákupy športového vybavenia, prenájom tréningových priestorov a mzdy trénerského tímu BSC.  

Údaje o našej klube – prijímateľovi:

 • IČO: 31815910
 • Názov/Obchodné meno: Školský športový klub B.S.C. Bratislava
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Holíčska 50, 851 01 Bratislava

Zľava na členské poukázaním 2 %

V posledných rokoch sa v klube dobre osvedčilo, že KLUB VÁM UPLATNÍ ZĽAVU 50 % Z VAMI POUKÁZANEJ SUMY 2 %. A to formou odpočtu v nasledujúcej sezóne 2024/2025 z členských poplatkov vášho dieťaťa/hráča BSC. Pričom ak nám poukážu 2 % zo svojich daní vaši príbuzní, kolegovia či priatelia, výšku zľavy vypočítame zo súčtu súm všetkých „VAŠICH“ darcov. Informácie dôležité pre uplatnenie zľavy nájdete v sekcii nižšie. Tu príklad uplatnenia zľavy: pri poukázaní sumy 200€ v prospech BSC, je zľava na členskom 100€.

Vďaka poukázaniu Vašich 2 % klub BSC dokáže

 • skvalitňovať zázemie a tréningové podmienky klubu
 • odmeniť prácu a energiu ľudí, ktorí sa mladým hráčom venujú
 • zefektívňovať tréningový proces
 • vymýšľať a realizovať nové basketbalové podujatia, projekty a akcie pre deti & členov nášho klubu
 • zabezpečovať športové vybavenie
 • zabezpečovať odmeny a občerstvenie pri súťažiach
 • žiť plnohodnotný život s pocitom, že robíme niečo zmysluplné

Dôležité informácie a tlačivá