Príspevok zamestnávateľa

AJ ZAMESTNÁVATELIA MÔŽU FINANČNE PRISPIEŤ NA ŠPORTOVANIE VÁŠHO DIEŤAŤA!

 

Zamestnanec môže od roku 2020 požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť  svojho dieťaťa – tzv. športový poukaz (v ďalšom texte už len „Príspevok“). Výška Príspevku je v sume 55% oprávnených výdavkov a jeho hodnota je max. 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. O Príspevok môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, a to aj v prípade, keď má skrátený pracovný pomer.

 

V rovnakej výške a za obdobných podmienok, aké platia pre zamestnancov, si do daňových výdavkov môžu uplatniť Príspevok aj samostatne zárobkovo činné osoby (napr. živnostníci), ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov.

 

Za dieťa, na ktoré je možné žiadať Príspevok, sa považuje:

  • vlastné dieťa zamestnanca,
  • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti,
  • s trvalým pobytom alebo obdobným pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v tom kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii najmenej počas šiestich mesiacov.

 

Čo sú oprávnené výdavky?

Sú to výdavky  vynakladané na športovú činnosť dieťaťa, ktorú poskytuje oprávnená osoba. Tou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe (v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorá zabezpečuje vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka.

Náš ŠŠK BSC Bratislava tieto požiadavky spĺňa.

 

POZOR!

  • Nemýliť si Príspevok (športový poukaz) s príspevkami na rekreáciu (tzv. rekreačnými poukazmi). Základný rozdiel spočíva v tom, že poskytovanie Príspevku na športovanie nie je povinné pre žiadneho zamestnávateľa.

 

  • BSC bude prípadné Príspevky od zamestnávateľov akceptovať najskôr od nasledujúcej sezóny, ktorá začne v septembri 2020.

V Bratislave, 10.05.2020 ■

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť