Prihrajte nám Vaše 2% z daní

PRIHRAJTE NÁM VAŠE 2% Z DANÍ a ZNÍŽTE SI VÝŠKU ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Milí rodičia a priaznivci športu, činnosť nášho basketbalového klubu môžete finančne podporiť aj tak,
že nám poukážete 2 % z Vašich daní za rok 2020.

čo každá darovaná suma umožní NÁM?

 •  rozvíjať sa a rásť
 • odmeniť prácu a energiu ľudí, ktorí sa venujú vašim deťom
 • zefektívňovať tréningový proces
 • vymýšľať a realizovať nové basketbalové podujatia, projekty a akcie pre deti – členov nášho klubu
 • zabezpečovať obrovské množstvo maličkostí (športové náradie a športové pomôcky, tričká, medaily,
  odmeny a občerstvenie pre súťažiacich…)
 • žiť plnohodnotný život s pocitom, že robíme niečo zmysluplné

čo darované 2 % z daní umožnia VÁM?

 • venovať konkrétne peniaze na rozvoj športových aktivít pre deti
 • v nasledujúcej sezóne uhradiť časť, prípadne aj celý ročný členský poplatok Vášho dieťaťa, z ktorého
  odpočítame polovicu z 2%, ktoré nám darujete nielen Vy, ale aj Vaši príbuzní, priatelia či kolegovia
 • podrobnejšie informácie poskytnú predseda klubu.

Údaje o našom klube t. j. o prijímateľovi:

IČO: 31815910

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Holíčska 50, 851 01 Bratislava

Obchodné meno: Školský športový klub B.S.C. Bratislava

čo máte urobiť, aby sa Vaše 2 % dostali k nám?

Ak ste ZAMESTANANEC:

1) požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020;

2) požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2020“. (stiahnuť si ho môžete TU)

3) v „Potvrdení o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020“ bude v III. oddiele na riadku 24. uvedená výška dane, z ktorej si vypočítate sumu 2 %, ktorú môžete poukázať nášmu klubu ako prijímateľovi 2%. Táto suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol a nesmie byť nižšia ako 3,00 EUR.

4) vo „Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ v I. oddiele do riadku 12. vpíšete sumu dane z potvrdenia o zaplatení dane a do riadku 13. vpíšete vypočítanú sumu 2%. V II. oddiele uvediete údaje o nás ako prijímateľovi 2% (stiahnuť si ho môžete TU);

5) ak do riadku pod II. oddielom vo „Vyhlásení“ vpíšete „x“, dozvieme sa, že ste nám zaslali svoje „percentá“ z Oznámenia Finančnej správy, ktoré dostaneme začiatkom roku 2022;

6) vyplnené „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020“ a „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ odovzdajte najneskôr do 27.apríla 2021 trénerom a radi ich miesto Vás doručíme daňovému úradu alebo najneskôr do 30.apríla 2021 doručte daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska.

Posledný termín na podanie daňového priznania fyzických osôb za rok 2020 je 31.03.2021.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

ktorá si daňové priznanie podáva sama, poukázanie 2% z dane vypĺňate priamo v Daňovom priznaní FO, v oddiele XII. Informácie uvedené v predchádzajúcom odseku v bodoch 5) a 6) platia aj pre Vás. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA (firma) 1 – 2%

ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020, ste oprávnený v daňovom priznaní darovať 1% (2%) vybranému prijímateľovi. Stačí, ak v časti  VI. „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, vyplníte údaje potrebné pre poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať len 1,0% z dane.

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby za rok 2020 je 31.03.2021.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v predĺženom termíne!

Môžete nám darovať aj 3%

Ak ste v roku 2020 dobrovoľne pomáhali klubu, napr. ste zabezpečovali vlastným osobným automobilom dopravu hráčov nášho klubu na tréningy a zápasy, prípadne ste pomáhali iným spôsobom, pri splnení podmienok nám môžete darovať 3%. Bližšie informácie Vám podá a potrebné potvrdenia Vám vyhotoví  predseda klubu Tomáš Erneker, 0907 730 952, erneker@hotmail.com.

VOPRED ĎAKUJEME!!!!!!!

 • Pokiaľ si v nasledujúcej sezóne chcete UPLATNIŤ ZĽAVU z členského poplatku, odovzdajte nám, prosím, Vaše kópie:
  Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2020.
 • PODPÍSANÉ Vyhlásenia o poukázaní 2% z daní za rok 2020.

Kópie týchto dokladov nám odovzdajte aj od Vašich príbuzných, priateľov a kolegov, ktorí nášmu klubu darovali 2%.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť